Kallebystenen är en runsten, eller kanske mer riktigt en sten med runinskrift.

Posted Under