Kallebystenen

Kallebystenen är en runsten, eller kanske mer riktigt en sten med runinskrift, som är placerad vid Tanums kyrka i Tanumshede, Bohuslän.

Kallebystenen är en runsten, eller kanske mer riktigt en sten med runinskrift, som är placerad vid Tanums kyrka i Tanumshede, Bohuslän.

Posted Under