Lars Lerin, Fjord

Konstnären bodde 12 år på Lofoten och i boken Fjord skildrar konstnären i en serie målningar sin vistelse där. Lars Lerin, Fjord, Syntryck 1999.

Posted Under