Eu Ecolabel, EU-blomman

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. 1992 beslutade EU-Kommissionen att starta ett gemensamt miljömärke för EU. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ inom EU:s medlemsländer.

Posted Under