Fairtrade Sverige

Välj Fairtrade-märkta produkter och skapa förutsättningar
för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra
sina arbets- och levnadsvillkor.

Posted Under