Nationalparken Tresticklan, Dalsland

Nationalparken Tresticklan är ett område med opåverkad naturskog.

Nationalparken Tresticklan är ett område med opåverkad naturskog.

Nationalparken Tresticklan är ett större område med opåverkad naturskog. Nationalparken präglas av glesa och karga tallträd, sprickdalslandskap och skogsfåglar som tjäder, orre och järpe som är typiska för barrskog.

Tresticklan ligger i nordvästra Dalsland mot gränsen till Norge i Dals-Eds kommun. Högsta punkten i området är Orshöjden.

Nationalparken har en yta på 30 kvadratkilometer och är den största väglösa och obebyggda skogstrakten i södra Sverige. Orörda skogar, vackra sjöar och märklig terräng möter besökaren. Genom sin storlek har nationalparken ytterst få motsvarigheter i övriga södra Sverige.

Norsk nøkkelord: urørt, naturskog, nasjonalparken, preget, sparsom, furutrær, fugler, storfugl, orrfugl, rype, barskog, nordvestlige, norske, grensen, høyeste, punktet, største, veglause, ubebodd, Sør-Sverige, uberørt, innsjøer, merkelige, terrenget, sjeldne.

Karta, Tresticklan: