Tresticklan Nationalpark

Tresticklan ligger i nordvästra Dalsland mot gränsen till Norge.

Nationalparken Tresticklan är ett större område med opåverkad naturskog. Nationalparken präglas av glesa och karga tallträd, sprickdalslandskap och skogsfåglar som tjäder, orre och järpe som är typiska för barrskog.
Tresticklan ligger i nordvästra Dalsland mot gränsen till Norge i Dals-Eds kommun.

Posted Under