Norsk handel för mer än 10 miljarder norska kronor.

Norska konsumenter handlar för mer än 10 miljarder kronor.

Norska konsumenter handlar för mer än 10 miljarder kronor.

Norska konsumenter handlar för mer än 10 miljarder norska kronor i samband med dagsturer till utlandet. Billig mat, alkohol och tobak är de mest köpta varorna.
Norska konsumenter köper mat för över 5 miljarder kronor, vilket är nästan hälften av gränshandel. Alkoholprodukter som öl, vin och sprit står för nästan 1,5 miljarder kronor samt en nästan lika stor andel av tobak. Nästan 15 procent av budgeten på dagsutflykterna till utlandet är tobak.

Ca 50 procent av dem som har varit på dagsutflykter till främmande länder, uppger att de har handlat alkohol. Nästan en av fyra uppgav att de har handlat alkohol för mer än 500 kronor. Den genomsnittliga inköpet av alkohol är mer än 280 miljoner kronor.

När det gäller köp av tjänster så har 5 av 6 inte handlat tjänster, men några har handlat tjänster för belopp i storleksordningen flera tusen kronor.

Norsk nøkkelord: kroner, nordmenn, norske forbrukere, handleturer, kjøpe, mat, matvarer, tobakk, dagsturer, øl, vin, brennevin

Källa: Statistisk sentralbyrå