Tag Archives: nationalpark

Kosterhavets Nationalpark, Bohuslän

Kosterhavets nationalpark är den första under havsytan. Kosterhavets nationalpark är den första i Sverige under havsytan och här finns Sveriges enda korallrev. Nationalparken är en av landets största och sträcker sig från norska gränsen i norr mot Ytre Hvaler nasjonalpark, till vattnen utanför Grebbestad. Rikt djurliv både under och ovan havsytan, till exempel sälar, ögonkorall och silverstreckad pärlemofjäril.… Read More »

Nationalparken Tresticklan, Dalsland

Nationalparken Tresticklan är ett område med opåverkad naturskog. Nationalparken Tresticklan är ett större område med opåverkad naturskog. Nationalparken präglas av glesa och karga tallträd, sprickdalslandskap och skogsfåglar som tjäder, orre och järpe som är typiska för barrskog. Tresticklan ligger i nordvästra Dalsland mot gränsen till Norge i Dals-Eds kommun. Högsta punkten i området är Orshöjden. Nationalparken har en… Read More »