Tips på sidor där du hittar mer information om gränspassage med varor.

Tips på sidor där du hittar mer information om gränspassage med varor.

Tips på sidor med mer information om gränspassage och kvoter.

Det är inte alltid lätt att vara konsument. Här kommer några tips på sidor där du hittar mer information.

Konsument Europa

Konsument Europa ger dig goda råd när du ska handla över gränserna inom EU. Konsument Europa informerar om dina rättigheter och skyldigheter och underlättar för dig att utnyttja fördelarna med den gemensamma europeiska marknaden. Konsument Europa är en enhet under svenska Konsumentverket och finansieras delvis av Europeiska kommissionen.

 Ung Konsument

Ung Konsument handlar om pengar, shopping och att handla smart.
Ung konsument har artiklar med fakta, reportage om konsumenters rättigheter och skyldigheter, vardagsekonomi, om hur du påverkas av reklam samt om hur du köper varor samtidigt som du bryr dig om etik och miljö. Konsumentverket och Konkurrensverket står bakom sajten.

Hur mycket får du föra över gränsen

Både Sverige och Norge har regler på hur mycket alkohol, vin, mat, varor som du som privatperson får föra tullfritt över gränsen.

Får man föra hundar och katter fritt vid gränspassage mellan Sverige och Norge? Svar: ja. Läs mer om alla regler på Svenska Tullverkets sida.

Når du kommer til Norge fra utlandet kan du ta med deg en del varer uten å betale toll og avgifter. Se kvote for reisende.